Сучасні театральні майданчики – осередки громадянської активності